Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Individuelle migrasjonsruter for laks merket i Vikedalselven som er detektert på en eller flere lyttebøyer. Merk at linjene viser korteste avstand (i sjø) mellom to lyttebøyer hvor fisken er detektert. Røde punkter viser lyttebøyene.
Routes_Vikedal.png