Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Vannstand (blå linje), vanntemperatur (rød linje) og antall fisk (stolper) utvandret i Dirdalselven 2022. Median dato for utvandring er vist som vertikal tykk stiplet linje, tynne stiplete linjer viser dato for når 25 og 75% av fisken har utvandret. Antall er ikke vist i figuren, men ved utvandringen 23. mai utvandret 10 fisk.
Utvandring Dirdal.png