Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Akkumulert antall laks registret på de tre lyttebøyene i Vikedalselven. Blått område indikerer tiden når 25-75% av fisken ble registrert første gang på den nederste lyttebøyen (blå linje), mens stiplet linje indikerer median tid for første deteksjon på denne.
Figur file_html_59e8cae222a807c5.png