Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Tid på døgnet for første registrering på den første lyttebøyen i estuariet utenfor Dirdalselven. Den blå linjen på den ytterste sirkelen viser snitt, og range viser standardfeil. Alle barene summerer til 100%. Grått område viser tiden mellom solnedgang og soloppgang 9. mai 2022. Tidene er oppgitt i universell tid UTC, dvs. to timer bak norsk sommertid.
Figur file_html_88e15ce52306ebe7.png