Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Akkumulert antall laks registret på de tre lyttebøyene i Dirdalselven. Blått område indikerer dato når 25-75% av fisken ble registrert første gang på den nederste lyttebøyen (blå linje), mens stiplet linje indikerer median tid for første deteksjon på denne.
Figur file_html_f3b1b893dfb1ae6d.png