Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 57. Antall ørretsmolt detektert i antenna på vei ut av Oselva (basert på første deteksjon for individene; blå søylene), og vannstand i Oselva i periode 15.april – 1.juli (rød linje).
Screenshot 2021-12-13 at 13.21.09.png