Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 77. «Catch per unit effort” (CPUE) for de to ulike rusene, i Oksfjordhamn og Straumfjord. Tallene viser totalt antall fisk fanget i løpet av den aktuelle uken.
Figur file_html_1adaaf8ee9d402b6.png