Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 . Områder for overvåking i produksjonsområde 1. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønne områder er nasjonale laksefjorder
Figur file_html_2ce1e6fe1741cd93.png