Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 71. Kartutsnitt som viser Agdenes ytterst i Trondheimsfjoden og anadrom strekning i Fremstadvassdraget (© Lakseregisteret).
Figur file_html_34fe5baa1836ea00.png