Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 45. Områder for overvåking i produksjonsområde 12. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn, og grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_37e216f9d0840ca6.png