Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30. Områder for overvåking i produksjonsområde 7. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn og grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_3b903a9a5e6a4faf.png