Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 60. Resultatene fra Mixed Stock Analysis ved bruk av (A) rubias og (B) ONCOR for hver stasjon og totalt. ALV = Ålvik, ETN = Etne, ROS = Rosendal og HO = Postsmolttråling
Figur file_html_4995b00656f7939a.jpg