Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks i uke 19-22 i ytre Hardangerfjord.
Figur file_html_81399a05cd9faa28.png