Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 48. Områder for overvåking i produksjonsområde 13. Rød sirkel angir posisjon for undersøkelse med ruser og garn og grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_82622d0b924be791.png