Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 67. Kartutsnitt som viser Vatnefjorden og anadrom strekning av Storelva/Vatnevassdraget (© Lakseregisteret )
Figur file_html_9dc656b1fe33122.png