Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Områder og omtrentlige posisjoner for de ulike metodene i overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk i 2021
Figur file_html_bc205f5f8b233e3d.png