Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks fra Trondheimsfjorden i uke 19-26.
Figur file_html_cd7066f1c7fba71.png