Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 64. Vektfordeling hos sjøaure fanget i Herøyosen, uke 21-26, 2021. Antall fisk (N) i hver vektklasse er angitt over søylene.
Figur file_html_e1bc5c54de56fb52.png