Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 74. Oversikt over ferskvannsopphold i Fremstadsvassdraget for sjøørret som ble merket i sjøen på Agdenes i 2021. Blå ruter angir uke for merking i sjøen. Grønne ruter angir uker der fisken har oppholdt seg i elva. Kun data til slutten av oktober er inkludert i de foreløpige analysene.
Figur file_html_e7501252eb2f3af0.gif