Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Ytre Årdalsfjord (venstre) og Nedstrand (høyre).
Figur file_html_e8c1d32be423be74.png