Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Forslag til særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Barentshavet fra Eriksen et al. 2021. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder – Miljøverdi. Syv SVOer er lokalisert i Barentshavet (BH1-BH7), SVO -marginen sone (skyggelagt) overlapper SVO -havområdene rundt Svalbard (BH1), deler av SVO Eggakanten nord (BH3) og deler av SVO Det sentrale Barentshavet (BH7). Grensene for forvaltningsplanområdene er skissert i brunt. Figur fra Eriksen et al. 2021.
Figur file_html_dfd18b675cd67a20.jpg