Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.8. Frarådingskart for elektromagnetiske undersøkelser (EMU). Disse har bare gytevandringer og ingen buffersone
fraråding_EMU.jpg