Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Antall prøver bestilt via fangstprøvelotteriet i 2019 og 2020, samt antall av disse mottatt ved HI. Sild omfatter både nvg-sild og nordsjøsild. Makrell, brisling og øyepål var ikke inkludert i fangstprøvelotteriet i 2019.
Figur file_html_131b5416e503c9dc.gif