Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Havbrisling 2020. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Mørkeblå: 1. kvartal, lyseblå: 2. kvartal, oransje: 3. kvartal og rød: 4. kvartal. Fangst i 2020 var 10 000 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 7.
Figur file_html_8ec81dcee791d703.png