Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Oversikt over norske fangster av artene i fangstprøvelotteriet, januar til juni 2021 slik det blir presentert av Sildesalgslaget (https://www.sildelaget.no/no/kvoter-og-fangst/fangst/fangstproevelotteriet/). Blå punkt: fangster som har deltatt i fangstprøvelotteriet, grønn: ikke deltatt i fangstprøvelotteriet, rød: fangster som HI har bestilt prøver fra.
Figur file_html_bf3a89763ecf09da.png