Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Som figur 8 over, men brutt ned på havlokaliteter i de ulike produksjonsområdene. Smittepresset er beregnet totalt på lokalitetene langs hele kysten.
Figur file_html_536f362e469e1be4.png