Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10: Venstre panel viser eksport av lusesmitte fra de 792 utaskjærs lokaliteter som ligger innenfor et produksjonsområde til eksisterende kystlokaliteter i produksjonsområdet. Høyre panel viser eksporten til alle andre produksjonsområder.
Figur file_html_5fb32ee28ff8aee4.png