Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4: Lokaliteter brukt i simuleringen. Eksisterende kystlokaliteter i blått, havlokaliteter i rødt. De svarte polygonene angir nåværende grenser for produksjonsområdene.
Figur file_html_67f1e9071eff336.png