Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Boksplott av smittepress. Venstre panel viser smittepress (uten egensmitte) fra kystlokaliteter til eget område. Høyre panel viser smittepress ut av området. Merk forskjellen i skala på y-aksene.
Figur file_html_7e1fa644371ec00f.png