Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17: Havlokaliteter farget etter produksjonsområdet som bidrar med høyest smittepress fra kystlokaliteter.
Figur file_html_902fda4d48611786.png