Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12: Prosentandel av smittepress fra havlokaliteter til kystlokaliteter utenfor eget produksjonsområde.
Figur file_html_abbd398c9ef884e9.png