Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18: Forslag til yttergrenser for produksjonsområdene. De røde sirklene angir havlokaliteter med smittepress til kystlokaliteter på over 100 enheter.
Figur file_html_e79f1d634fb7d629.png