Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Smittepress fra eksisterende kystlokaliteter på utaskjærs lokaliteter. X-aksen angir avstand i nautiske mil fra grunnlinjen til havlokalitetene.
Figur file_html_fba97fba0d96475b.png