Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.4. Visualisering av risikobildet for endring i forekomst av sykdom hos villaks som følge av ILAV HPRdel-smitte fra oppdrett i PO med høyt antall ILA-tilfeller (Scenario 3).
Picture1.png