Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.4 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 3 (PO3) Karmøy til Sotra og produksjonsområde 13 (PO13) Øst-Finnmark.
Risikokart_4.png