Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.5 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av deltametrin i vinterhalvåret (første og fjerde kvartal) ved 27 forskrivninger (øverst) og i sommerhalvåret (andre og tredje kvartal) ved 15 forskrivninger (nederst) i norsk fiskeoppdrett.
Risikokart_5.png