Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.10 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 9 (PO9), Vestfjorden til Vesterålen.
Figur file_html_13005a9b4b4a32b8.png