Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.2. Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 1 (PO1), Svenskegrensen til Jæren.
Figur file_html_13b9603b56c0055e.png