Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.7 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av emamektin i vinterhalvåret (første og fjerde kvartal) ved 128 forskrivninger (øverst) og i sommerhalvåret (andre og tredje kvartal) ved 285 forskrivninger (nederst) i norsk fiskeoppdrett.
Figur file_html_151d28c5e117f642.png