Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.5. Visualisering av risikobildet for endring i forekomst av sykdom hos villaks som følge av SAV-smitte fra oppdrett i PO2-6.
Figur file_html_1e4de39fb88d148e.png