Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.13 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 12 (PO12), Vest-Finnmark.
Figur file_html_1e6104e48076211c.png