Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Visualisering av risikobildet for endring i forekomst av sykdom hos villaks som følge av ILAV HPRdel-smitte fra oppdrett i PO med moderat antall ILA-tilfeller (Scenario 2).
Figur file_html_24a89bf1af45ff6e.png