Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.8 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 7 (PO7), Nord-Trøndelag med Bindal.
Figur file_html_2f932f751f148082.png