Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.10. Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 8 (PO8) Helgeland til Bodø.
Figur file_html_2fbe86eb4b78a0e8.png