Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.8: Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 6 (PO6) Nordmøre og Sør-Trøndelag.
Figur file_html_3b9893715ec309a9.png