Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.1. Faktorer som virker inn på miljøeffekter på bløtbunn (til venstre) og hardbunn (til høyre) som følge av partikulære utslipp fra fiskeoppdrett.
Figur file_html_3f1730603218f4ca.png