Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.28. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 13 (PO13) Øst-Finnmark.
Figur file_html_409c06fb869386e4.png