Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.2 Faktorer knyttet til risiko for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av avlusningsmidler i fiskeoppdrett.
Figur file_html_429480f7df220fc1.png