Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.2 Den geografiske avgrensingen av de 13 produksjonsområdene fra Svenskegrensen til Øst-Finnmark (PO1–13).
Figur file_html_5362673d6ed224fd.png