Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.14 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 13 (PO13), Øst-Finnmark.
Figur file_html_5fd28795057c8da.png